บอร์ดใหม่ Raspberry Pi 3 Model B+ มาแล้ว

บอร์ดใหม่ Raspberry Pi 3 Model B+ มาแล้ว ขยับจาก Model B ไม่มี + โดยคราวนี้ชิปได้สัญญาณนาฬิกาเร็ว 1.4GHz (Model B เร็ว 1.2GHz) มีแผ่นโลหะบนชิป คงเอาไว้ระบายความร้อน ทางด้านการเชื่อมต่อเร็วขึ้น มีทั้ง Wi-Fi 802.11ac และ Gigabit Ethernet (ต่อผ่าน USB นะครับ ซึ่งเร็วได้สูงสุด 480Mbps ความเร็วเน็ตเลยอาจไม่เต็มที่ที่มันทำได้) มาพร้อมกับ PoE ด้วย ในราคาเดิม 35 ดอลลาร์

ที่มา  https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-model-bplus-sale-now-35/