เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ในตู้เย็น

กำลังทดลองเพาะถั่งเช่าสีทองในตู้เย็น โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิก็ควบคุมโดยการเปิดปิดไฟฟ้าที่จะเข้าปลั๊กไฟของตู้เย็น ส่วนความชื้นก็ไปเปิดปิดไฟเลี้ยงเครื่องกำเนิดความชื้น และมี LED strip เพื่อกระตุ้นการเกิดดอกเห็ด

ปัญหาที่เจอ
- sensor อ่านค่าความชื้น ค่าที่อ่านได้ไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริง (น้อยกว่าค่าที่ควรจะเป็นมากๆ) เมื่อไปดูเครื่องวัดความชื้นจะอื่นที่วางไว้เพื่อเทียบกัน ได้ค่าที่น่าจะถูกต้องมากกว่า อาจเป็นเพราะเปิดตู้เย็นอย่างสนิทไปเลย แก้โดยใช้ท่อสายยางเล็กๆ ต่อลอดเข้าไปในตู้เพื่อช่วยเรื่องความชื้น
- แสงไฟ LED strip ร้อนมาก คาดว่าเกิดจากตัวต้านทานที่ใช้จำกัดกระแส ทำให้สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุ อาจต้องใช้ LED แบบที่ใช้ตัวขับ LED driver แบบ constant current source จะได้ไม่มีการสูญเสียความร้อนแล้วส่งเข้าไปในตู้
- เครื่องสร้างความชื้นด้วย ultrasonic เสียไปเลย สงสัยเป็นแบบวางลงในน้ำเองง่ายๆ เลยมีบางจังหวะที่แผ่นของมันไม่จมน้ำ