ญี่ปุ่น 19-23 ตุลา 06


Photo Album: Long Live the King

Long Live the King

จับกั๊ตจังใส่เสื้อเหลือง

(สังเกตนะคะ พยายาม build ให้กิ๊ตจังยิ้ม)

รูปมู๋ที่ 1

รูปมู๋ที่ 2

รูปมู๋ที่ 3 (โอ๊ะ จะยิงตัวเองไปทำไมเนี่ย)

บรรยากาศแถวที่กินข้าว

ชิงช้าสวรรค์ตรงสวนลุม